REGELS EN KLACHTEN

Als Klinisch Psycholoog heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij 
verschillende specialistische beroepsverenigingen. Vanuit mijn beroep ben 
ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels. 
Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen 
met je schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere 
hulpverlener, zoals bijvoorbeeld je huisarts, informatie geven over je 
behandeling.  
 
Als je een klacht hebt over mij of over de psychotherapie, dan zijn er 
verschillende mogelijkheden om met deze klacht iets te doen: 
1. Je kunt je klacht in eerste instantie het beste met mij bespreken. Het 
    kan tenslotte gaan om een misverstand, dat in een gesprek besproken 
    kan worden en zo mogelijk komen we er dan uit of zoeken we naar een 
    oplossing.
2. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de NVP, 
    de Nederlands Vereniging voor Psychotherapie.
3. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. 
    Daarom kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de 
    Gezondheidszorg. 
    Kijk voor informatie op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

Adressen :
NVP
Maliebaan 87 - 3581 CG - Utrecht
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: 
           Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
           Tel. 0703405417 www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag