De zorgverzekeraar vergoedt in de regel 70% -100% van de kosten. Bij een restitutiepolis worden 100% van de kosten vergoed.  Momenteel heerst er veel onzekerheid over vergoedingen omdat net een nieuw tarievensysteem ingevoerd is. Omdat de vergoedingsmoegelijkheden per cliënt/polis enorm kunnen verschillen, wordt dit tijdens de intakeprocedure individuell overlegd. Met de draagkracht van de cliënt wordt rekening gehouden. 

Niet alle zorg is verzekerd. Als een diagnose ( zoals b.v. relatieprobleem of aanpassingsstoornis) niet verzekerd is, dan wordt een tarief van 125. - euro per uur berekend. 

Een consult wordt niet berekend mits hij 24 uur van tevoren is afgezegd. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht.