Ik werk vanuit een cliëntgericht referentiekader.

De cliëntgerichte psychotherapie is één van de drie hoofdrichtingen in de psychotherapie (de andere zijn gedragstherapie en psychoanalyse). De grondlegger van deze richting was de Amerikaan Carl Rogers.
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de cliëntgerichte psychotherapie is, dat ieder mens in zichzelf het vermogen heeft om te groeien en zichzelf te verwezenlijken. De therapie is vooral erop gericht om (opnieuw) met deze vermogens contact te maken.  In de loop van je leven kun je het contact met je vermogen om te groeien kwijtraken.

Vaak gebeurt dit al tijdens de kinderjaren. In de opvoeding is dan weinig aandacht voor de individuele behoeften, talenten en expressiemanieren van een kind , maar meer voor  het naleven van regels die de opvoeder stelt. Ook hevige of nare levensgebeurtenissen kunnen het contact met je innerlijke krachten verstoren. Doel  is het om in de therapie de belemmeringen van je innerlijk groeiproces op te sporen en te verhelpen.

 Voordat we beginnen vinden 2 intakegesprekken plaats, waarin we samen het levensverhaal en de klachten op een rij zetten. Mogelijk vindt testdiagnostiek plaats en gaan we ook de uitkomst van de tests bespreken. Daarna spreken we de frequentie van de gesprekken af en stel ik een behandelplan op.

Veel mensen hebben last van traumatische ervaringen, die nog steeds in het hier en nu spanningen en blokkeringen veroorzaken en een volledig functioneren belemmeren.

EMDR is een techniek, die bij traumabehandelingen toegepast wordt. Ik heb zeer goede ervaringen met EMDR voor de behandeling van zware trauma’s ( zoals verkeersongelukken of ervaringen met geweld)  maar ook van lichte traumatisering, die zich met name manifesteren in een beschadigd zelfbeeld

 In de therapiegesprekken nodig ik je uit, uit te spreken wat je dwarszit, je angsten, verlangens, overtuigingen.  Samen gaan we op zoek naar je individuele blokkades en proberen met je eigen creatieve vermogens deze blokkades zoveel mogelijk op te heffen.