De zorgverzekeraar vergoedt in de regel 70% -100% van de kosten. Bij een restitutiepolis worden 100% van de kosten vergoed.    

Niet alle zorg is verzekerd. Als een diagnose ( zoals b.v. relatieprobleem of aanpassingsstoornis) niet verzekerd is, dan wordt een tarief van 145. - euro per uur berekend. 

Een consult wordt niet berekend mits hij 24 uur van tevoren is afgezegd. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht.

 

Ik heb contracten met zorgvezekeraars Zilveren Kruis, DSW en Caresq. Bij deze verzekeraars wordt de behandeling volledig uit het basispakket vergoed.